User manual ELECTROLUX EN3454MFW

DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Diplodocs provides you a fast and easy access to the user manual ELECTROLUX EN3454MFW. We hope that this ELECTROLUX EN3454MFW user guide will be useful to you.


ELECTROLUX EN3454MFW : Download the complete user guide (811 Ko)

Manual abstract: user guide ELECTROLUX EN3454MFW

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. [. . . ] Lydsignalet eller den visu‐ Der er tændt for apparatet Se "Alarm for åben låge" el‐ elle alarm er slået til. For nylig, eller temperatu‐ ler "Alarm for høj tempera‐ ren er stadig for høj. Se "Alarm for åben låge" el‐ ler "Alarm for høj tempera‐ tur". Sluk for FastFreeze eller ShoppingMode manuelt, el‐ ler vent, indtil funktionen nul‐ stilles automatisk, for at ind‐ stille temperaturen. Der er for meget konden‐ Lågen blev åbnet for hyp‐ Åbn kun lågen, når det er seret vand på køleskabets pigt. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som: – Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer – Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. 6 FastFreeze-funksjon Hvis du trenger å sette mye varm mat inn i et kjøleapparat (for eksempel etter at du har handlet), eller du trenger hurtig senkning av temperaturen i fryserommet for å fryse fersk mat raskt, foreslår vi at du aktiverer FastFreeze-funksjonen for korrekt oppbevaring av matvarer. [. . . ] 1 Placering Produkten kan installeras på en torr och välventilerad plats inomhus där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på typskylten: Klimat‐ klass SN N ST T Omgivningstemperatur +10 °C till + 32 °C +16 °C till + 32 °C +16 °C till + 38 °C +16 °C till + 43 °C 68 www. [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE ELECTROLUX EN3454MFW
Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual ELECTROLUX EN3454MFW will begin.

 

Copyright © 2015 - manualRetreiver - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.