User manual ACER ASPIRE V7-582P

DON'T FORGET : ALWAYS READ THE USER GUIDE BEFORE BUYING !!!

If this document matches the user guide, instructions manual or user manual, feature sets, schematics you are looking for, download it now. Diplodocs provides you a fast and easy access to the user manual ACER ASPIRE V7-582P. We hope that this ACER ASPIRE V7-582P user guide will be useful to you.


ACER ASPIRE V7-582P : Download the complete user guide (4400 Ko)

You may also download the following manuals related to this product:

   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4799 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4654 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4878 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4745 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4768 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4860 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4545 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4542 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4595 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4872 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4665 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4664 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4637 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (5716 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4533 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4724 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4487 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4783 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (111 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P (4165 ko)
   ACER ASPIRE V7-582P ǔ (4809 ko)

Manual abstract: user guide ACER ASPIRE V7-582P

Detailed instructions for use are in the User's Guide.

[. . . ] ˎSørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USBˎ enheden. [. . . ] BLUETOOTH-forbindelse 4 Udfør parringen på BLUETOOTH-enheden Ved automatisk scanning Tryk på /  for at slukke for anlægget, og frakobl derefter USB-kablet. ^ ~) ˎNår lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til ˎ en radiostation, der er indstillet fra en forudindstillet radiostation (forudindstillingsnummer 1 til 20), og hvis du ændrer radiostationens frekvens eller båndet efter indstillingen af timeren, ændres indstillingen af radiostationen for timeren ikke. Når anlægget er forbundet til en BLUETOOTHenhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på anlæggets display  Tryk på BLUETOOTH  på enheden for at annullere forbindelsen til denne BLUETOOTHenhed og få vist "BT AUDIO". Ώ luk for det trådløse LAN-udstyr, når du bruger S din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter Understøttet metode til beskyttelse af indhold: SCMS-T Transmissions-båndbredde: 20 Hz – 20. Indstilling af BLUETOOTHstandbytilstanden Når standbytilstanden for BLUETOOTH er slået til, går anlægget i ventetilstand for BLUETOOTH- eller netværksforbindelsen, selvom anlægget er slået fra. I det tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen. Justering af bassen og diskanten Tryk på BASS +/  for at justere bas eller TREBLE +/  for at justere diskant. E Effektiv kommunikationsrækkevidde Sådan opretter du forbindelse med din smartphone gennem handling med et enkelt strejf Brug af valgfri lydkomponenter 1 Tryk på VOLUME   på fjernbetjeningen, eller tryk på VOL –  på enheden for at skrue ned for lydstyrken. [. . . ] ˎ ˎFølgende vises ikke: ˎ  en resterende afspilningstid eller samlede afspilningstid d for en MP3-disk  en resterende afspilningstid for en MP3-fil d Gentag den samme procedure som "Sådan kontrollerer du indstillingen", indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på . [. . . ]

DISCLAIMER TO DOWNLOAD THE USER GUIDE ACER ASPIRE V7-582P
Click on "Download the user Manual" at the end of this Contract if you accept its terms, the downloading of the manual ACER ASPIRE V7-582P will begin.

 

Copyright © 2015 - manualRetreiver - All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.